Değer Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği (DETÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetin, F. (2018). Değer Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği (DETÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(193), 323-341.

Sorumlu Yazar: 
Filiz Çetin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: