Kocaeli – Ruhsal Travma Kısa Tarama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aker, A. T., Hamzaoğlu, O. ve Boşgelmez, Ş. (2007). Kocaeli – Ruhsal Travma Kısa Tarama Ölçeğinin (Kocaeli-Kısa) Geçerliği. Düşünen Adam, 20(4), 172-178.

Sorumlu Yazar: 
A. Tamer AKER
Geçerlik: 

Kocaeli-Kısa”nın geçerliğini sınamak için altın standart olarak TSSB-Ö kullanılmıştır. TSSB-Ö tanı koyma ve travmatik stresin şiddetini belirtme açısından uygun bir araçtır. “Kocaeli-Kısa”, altın standart olan TSSB-Ö’ye göre % 93 oranında duyarlılığı, % 77 oranındaki seçiciliğiyle TSSB taramalarında geçerli ve yeterli bir ölçektir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alfa) 0.625 (p=.000) olarak saptanmış olup, bu sayı ölçeğin güvenilirliği açısından da kabul edilebilir bir değerdir.

Derecelendirme: 
İletişim: