Klinikte Yararlı Depresyon Sonlanım Ölçeği (KYDSÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelikbaş, Z., Batmaz, S., Yüncü, Ö. A., Öztürk, M. ve Akpınar Aslan E.(2020). Anksiyeteli ve karma özellikli depresyonu değerlendirme: Klinikte Yararlı Depresyon Sonlanım Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği. Klinik Psikiyatri Dergisi, 23(1), 43 – 55. https://doi.org/10.5505/kpd.2020.31932

Sorumlu Yazar: 
Sedat BATMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: