DSM-5 Klinisyen Tarafından Puanlanan Otizm Spektrum ve Toplumsal İletişim Bozukluğu Şiddeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, O., Çökmüs, F. P., Aydemir, Ö., Herdem, A., Balıkçı, K., Sücüllüoğlu Dikici, D., … Köroğlu, E. (2017). DSM-5 Klinisyen Tarafindan Puanlanan Otizm Spektrum ve Toplumsal İletisim Bozukluğu Şiddeti Ölçeği Türkçe Formunun geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(Ek sayı.2), 92-98. doi: 10.5455/apd.240415

Sorumlu Yazar: 
Orkun AYDIN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: