Çocuk ve Gençler İçin Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karakaya, I., Çakın-Memik, N., Ağaoğlu, B., Aker, A. T., Şişmanlar, Ş. G., Yıldız-Öç, Ö. ve Coşkun, A. (2007). Çocuk ve Gençler İçin Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(3), 125-132.

Sorumlu Yazar: 
Işık Karakaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlık değerlendirmesinde ölçeğin bütünü için Cronbach alfa değeri 0.83, yeniden yaşantılam, kaçınma ve aşırı uyarılma ölçütleri için alfa değeri ise sırasıyla 0.72, 0.78 ve 0.63 olarak hesaplanmıştır. Ölçek puanlarının toplam puan ile korelasyonları .59 ile .92 arasında değişmektedir.

Toplam 36 Soru başlığı var.
TSSB belirtileri (17 m)
Suçluluk, utanç, dissosiasyon, bağlanma davranışında değişiklik, travma ile ilişkili korkular gibi TSSB ile ilişkili diğer belirtiler(8 m)
Belirtilerin toplumsal ve mesleki işlevsellik üzerine olan etkisi, bir önceki değerlendirme ya da altı ay öncesine göre TSSB belirtilerinin durumu, değerlendirmenin tahmini geçerliliği ve TSSB şiddetinin bütünsel değerlendirmesi (11 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: