Brakial Pleksus Sonlanım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Hosbay, Z., Ozkan, S., Tanriverdi, M., & Aydin, A. (2018). Reliability and validity of the Brachial Plexus Outcome Measure in children with obstetric brachial plexus palsy. Journal of Hand Therapy. https://doi.org/10.1016/j.jht.2017.10.006

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Hoşbay
Geçerlik: 

Kullanılan alt ölçekler arasında yüksek korelasyon bulunmuştur (r=0.44; p < .01)

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.93 olarak bulunmuştur. Madde-toplam korelasyon katsayıları 0.89 ile 0.96 arasındadır. Test-tekrar test sonucu güvenilir bulunmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: