Klinikte Yararlı Anksiyete Sonlanım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelikbaş, Z., Batmaz, S., ve Aslan, E. A. (2020). Klinikte Yararlı Anksiyete Sonlanım Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerliliği ve güvenilirliği. Osmangazi Tıp Dergisi. doi: 10.20515/otd.747600

Sorumlu Yazar: 
Zekiye Çelikbaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: