Kekemeliğe İlişkin Yararlı Olmayan İnançlar ve Düşünceler Aracı-6

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özmen, Ö. (2018). Kekemeliğe İlişkin Yararlı Olmayan İnançlar ve Düşünceler Aracı-6’nın Türkçe uyarlaması.. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ege Üniversitesi, İzmir

Sorumlu Yazar: 
Ömer Özmen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: