Hemşirelikte Klinik Öğretimde Etik Sorunlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kırşan, M. (2019). Hemşirelikte Klinik Öğretimde Etik Sorunlar Ölçeği geliştirme (Yüksek lisans tezi). İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Merve Kırşan
Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda 52 maddelik iki faktörlü yapı elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin toplam Cronbach alfa değeri 0,96 olarak belirlenirken; “Sağlık Profesyoneli” alt boyutu için Cronbach alfa değeri 0,94 , “Klinik Eğitimci” alt boyutu için Cronbach alfa değeri 0,92 olarak saptanmıştır.

Ölçek 52 madde iki faktörlü yapıdadır.
Sağlık Profesyoneli (29m): Sağlık profesyoneli öğrenciye sert ve baskıcı tutum sergiler.
Klinik Eğitimci (1m): Klinik eğitimci öğrenciye karşı arkadaşlarının ve sağlık profesyonelinin yanında yargılayıcı bir tutum sergiler.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: