Randomize Klinik Deneylerin Değerlendirilmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çağatay, P., Şenocak, M., & Baykal, İ. E. (2000). Randomize klinik deneylerin değerlendirilmesinde bir ölçek önerisi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 31(1), 49-55.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: