Klasik Fiziğin Yetersizlikleri Kavramsal Anlama Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

ÇOBAN, A , EROL, M . (2019). Development of Three-Tier Scale Insufficiencies of Classic Physics Conceptual Comprehension Scale (ICPCCS). Online Science Education Journal , 4 (2) , 154-165 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ofed/issue/50430/614730

Sorumlu Yazar: 
Atakan Çoban
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: