Kitle İletişim Araçlarıyla Verilen Sağlık Eğitimi Haberlerine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akgün, G., ve Deniz, L. (2020). Kitle İletişim Araçlarıyla Verilen Sağlık Eğitimi Haberlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 2(2), 51-64.

Sorumlu Yazar: 
Levent DENİZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Gerçeklik faktörünü oluşturan 24 madde; Önemlilik faktörünü oluşturan 23 maddenin ile toplamda 47 maddelik bir ölçektir.

Derecelendirme: 
Geliştirilen Likert tipi ölçekte maddelere verilen cevaplar “tamamen katılıyorum 5”, “çok katılıyorum 4”, “kararsızım 3”, “az katılıyorum 2”, “hiç katılmıyorum 1” puan şeklinde puanlanır. Ölçekte yer alan tersine ifade edilmiş maddeler, ise tersten puanlanmalıdır. “Gerçeklik” faktöründe bulunan tüm maddeler tersine ifadelendirilmiş maddeler olup puanlanırken “tamamen katılıyorum 1”, “çok katılıyorum 2”, “kararsızım 3”, “az katılıyorum 4”, “hiç katılmıyorum 5” puan şeklinde puanlanır.
İletişim: