Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Büyükarıkan, U., Öğünç, H. & Eryılmaz, C. (2021). Muhasebe öğrencilerinin kişisel verilerin korunması kanunu hakkında farkındalık düzeyinin belirlenmesi. Journal of Accounting and Taxation Studies, 14(1), 249-274. doi: 10.29067/muvu.734067

Sorumlu Yazar: 
ULUKAN BÜYÜKARIKAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: