Kişilik Bozukluğu Hastalarına İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eren, N. (2014). Kişilik Bozukluğu Hastaları ile Çalışmanın Zorlukları ve Kişilik Bozukluğu Hastalarına İlişkin Tutumlar Ölçeklerinin psikometrik özellikleri. Nöropsikiyatri Arşivi, 51, 318-327. doi: 10.5152/npa.2014.7056

Sorumlu Yazar: 
Nurhan Eren
Geçerlik: 

KBHİÇZÖ için KMO değeri 0.946 bulunmuş, aynı zamanda Bartlett küresellik
testinde de anlamlı fark bulunmuştur (p<0.001).

Güvenirlik: 

. Güvenirlik analizlerinde test-tekrar test
katsayısı 0.702; test toplamının cronbach alfa değeri 0.952 olarak bulunmuştur. KBHİTÖ
için KMO değeri 0.925 bulunmuştur. Bartlett küresellik testinde anlamlı bir fark vardır
(p<0.001). Devamlılığa dayalı güvenirlik katsayısı 0.806, test toplamının cronbach alfa
değeri 0.913 olarak hesaplanmıştır. Her iki ölçeğin analizleri toplam puanlar üstünden
yapılmıştır.

Tek boyut ve 15 madde: Her zamankinden daha ılımlı ve anlayışlı olurum.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (0=Hiç, 3=Çoğunlukla)
İletişim: