Kişisel ve İlişkisel Profil

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Okray, Z., Palabıyıkoğlu, RN, Çakıcı, E.(2005). Turkish translation of personal and relationship profile. (Unpublished Master Thesis,). Near East University Institute of Applied and Social Sciences, Nicosia.

Sorumlu Yazar: 
Zihniye Okray
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

80. 18 yasından daha kucukken, ailemden bir yetiskin cinsel organlarıma dokunmamı veya bakmamı sağladı veya o benimkilere baktı veya dokundu
81. Esimle olan lliskirne son vermeyi ciddi ciddi dusundum
83. Esirnln mOkemmel veya 90k kotu oldugu dusunceleri arasrnda gidip gelirim
84. Bir adamrn karrsrnrn yuzune tokat atmasrnr onaylayacaqrm bir durum dusunebilirim.

Derecelendirme: 
Likert Tipi
İletişim: