İlişkisel Benlik Değişimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dinçer, D., Ekşi, H. ve Aron, A. (2017, Mayıs). Psychometric properties of the Turkish version of the Relational Self-Change Scale. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Duygu Dinçer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçekte 3’er maddeden oluşan dört alt boyut bulunmaktadır. Örnek maddeler:

Sevdiğim kişiyle birlikteyken,

…. pek çok yeni şey öğrendim (Benlik Genişlemesi)
…. kötü huylarım azaldı (Benlik Budanması)
…. olumlu özelliklerim azaldı (Benlik Daralması)
…. daha fazla olumsuz özelliğe sahip oldum (Benlik Kirlenmesi)

Derecelendirme: 
7’li Likert
İletişim: 
PDF: