Psikolojik Danışman Eğitiminde Mesleğe İlişkin Kişisel Eğilimi Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Korkut Owen, F., Tuzgöl Dost, M. ve Bugay Sökmez, A. (2018). Psikolojik danışman eğitiminde mesleğe ilişkin (profesyonel) kişisel eğilimi değerlendirme: Ölçek geliştirme çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(49),173-191.

Sorumlu Yazar: 
Fidan Korkut Owen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: