Dini Yönelim Ölçeği (DYÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Harlak, H. ve Eskin, M. (2018). Dini Yönelim ve Dindarlık Ölçeklerinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Yeni Symposium 56(2), 24-32. doi: 10.5455/NYS.20180730021249

Sorumlu Yazar: 
Hacer Harlak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: