Dini Yönelim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cirhinlioğlu, F. G. (2006). Üniversite öğrencilerinde utanç eğilimi, dini yönelimler, benlik kurguları ve psikolojik iyilik hali arasındaki ilişkiler. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Gül Cirhinlioğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: