Entegre FeTeMM Öğretimi Yönelim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hacıömeroğlu, G. ve Bulut, A. S. (2016). Entegre FeTeMM Öğretimi Yönelim Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 654-669.

Sorumlu Yazar: 
Güney Hacıömeroğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: