Cinsel Yönelim Mitleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Evcili, F. (2019). Sexual Orientation Myhts Scale (SOMS): Development, validity and reliability in Turkey. Perspectives Psychiatric Care. doi: 10.1111/ppc.12371.

Sorumlu Yazar: 
Funda Evcili
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: