HSPQ (High School Personality Questionnaire) Kişilik Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hekimoğlu, E. (1997). HSPQ (High School Personality Questionnaire) Kişilik Envanteri’nin Türkçe’ye uyarlanması test tekrar-test güvenirlik ve iç tutarlılık çalışması (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: