KİŞİLİK ORGANİZASYONLARI ENVANTERİ

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ceran Yıldırım, Gülhan Gökçe ve Serhat Yüksel. “Kişilik Organizasyonlari Envanteri’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması”. ulakbilge, 56 (2021 Ocak): s. 1–19. doi: 10.7816/ulakbilge-09-56-01

Sorumlu Yazar: 
Gökçe Ceran Yıldırım
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: