Kişilerarası Yeterlik Ölçeği Ergen Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baytemir, K. (2016). Ergenlikte ebeveyn ve akrana bağlanma ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide kişilerarası yeterliğin aracılığı. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Kemal Baytemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: