Kişilerarası Yeterlik Ölçeği Yetişkin Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baytemir, K. (Mayıs, 2016). Kişilerarası Yeterlik Ölçeğinin üniversite öğrencileri üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması. VI. Uluslararası Canik Sempozyumu (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyomu (HEDEFE DOĞRU). (ss.354-362). Samsun, Türkiye

Sorumlu Yazar: 
Kemal Baytemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: