Kişilerarası Problemler Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akyunus, M. ve Gençöz, T. (2016). Kişilerarası Problemler Envanteri Döngüsel Ölçekleri kısa formu psikometrik özellikleri: Bir güvenirlik ve geçerlik çalışması. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 29(1), 36-48.

Sorumlu Yazar: 
Miray Akyunus
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: