Kişilerarası İletişim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Campbell, J. M. & Akdemir-Ataş, Ö. (2016). The development of Interpersonal Communication Scale: the study of validity and reliability. Turkish Studies, 11(19), 859-872.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: