Kişilerarası Hataya İlişkin Ruminasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Oral, T. ve Arslan, C. (2017).Kişilerarası Hataya İlişkin Ruminasyon Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama Çalışması. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 6(3),101-107 DOI: 10.5455/JCBPR.268374

Sorumlu Yazar: 
Tuncay ORAL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

KHİRÖ’nün test-tekrar test güvenirliği çalışmaları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören gönüllü 156 kız (%78,8) ve 42 erkek (%21,2) olmak üzere toplam 198 öğrenciden elde edilen veriler üzerinde gerçekleştirilmiştir. KHİRÖ, üniversite öğrencilerine üç hafta ara ile iki kez uygulanmıştır. Test-tekrar test yöntemi ile ölçeklerden elde edilen güvenirlik katsayısı 0,76 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
Hiç katılmıyorum=1 ve Tamamen katılıyorum=5
İletişim: