Anadili Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aşıçı, M. (1996). İlkokul 4.-5. Sınıflarda anadili öğretiminde karşılaşılan problemler ve öneriler (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: