Kişilerarası İlişkilerde Affetme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, Ö. S. (2019). Kişilerarası ilişkilerde affetme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 18(3), 1244-1259

Sorumlu Yazar: 
Özgür Salih KAYA
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. Affetme sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmazıdır.
4. Karşımdakinin hatalarını zamanla unutabilirim.
7. Kişilerarası ilişkilerimde sorun yaşadığımda bunun kaynağını araştırırım.
9. Kişilerarası ilişkilerde yaşadığım tüm olaylara empati kurarak yaklaşırım.
12. Kişilerarası ilişkilerde zamanla tüm anlaşmazlıkların üstesinden gelebileceğime inanırım.
14. En fazla incindiğim durumlarda bile ilişkilerimin düzeleceğine inanırım.

Derecelendirme: 
İletişim: