Kişi-Örgüt Uyumu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uçan, F. (2019). Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Kişi-Örgüt Uyumu Bağlamında Kamu Personel Hareketliliği. Bursa: Ekin Yayınevi

Sorumlu Yazar: 
Fatih UÇAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: