Kısaltılmış İş-Aile Zenginleşmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akçakanat, T. ve Uzunbacak, H. (2019). Kısaltılmış İş-Aile Zenginleşmesi Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 11(20), 172-179. doi: 10.20990/kilisiibfakademik.456614

Sorumlu Yazar: 
Tahsin Akçakanat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: