Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (Gözden geçirilmiş ve kısaltılmış)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Batmaz, S., Ozdel, K. (2016). Psychometric Properties of the Revised and Abbreviated form of the Turkish Version of the Dysfunctional Attitude Scale. Psychological Reports , 118 ,1. DOI: 10.1177/0033294116628349

Sorumlu Yazar: 
Kadir Özdel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: