Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Doğan, T. (2015). Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 93-102.

Sorumlu Yazar: 
Tayfun Doğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: