Ergen Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bulut, S., Doğan, U.,ve Altundağ, Y. (2013). Adolescent Psychological Resilience Scale:Validity and reliability study. Suvremena psihologija, 16(1), 21-32.

Sorumlu Yazar: 
Sefa Bulut
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: