Connor-Davidson Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karaırmak, Ö. (2010). Establishing the psychometric qualities of the Connor–Davidson Resilience Scale (CD-RISC) using exploratory and confirmatory factor analysis in a trauma survivor sample. Psychiatry research, 179(3), 350-356. doi:10.1016/j.psychres.2009.09.012

Sorumlu Yazar: 
Özlem Karaırmak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach Alfa güvenirlik testi sonucu 0.92 olarak bulunmuştur. Alt boyutların katsayıları da sırasıyla 0.93, 0.79 ve 0.50’dir. Toplam skor ve faktörler arasındaki korelasyon katsayıları sırasıyla 0.95,0.83 ve 0.49 olarak hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
İletişim: