Kısa İrritabilite Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karadere, M. E., Çifteci, K, Yeni-Elbay R, Yılmaz, H., & Karatepe, H.T. (2021). The validity and reliability of the Turkish version of the Brief Irritability Test. Alpha Psychiatry., 22(6), 318-323.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Emrah Karadere
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: