Kırgızlarda İslam Dinine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ergeshkyzy, A. & Yıldız, M. (2018). Kırgızlarda İslam Dinine İlişkin Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat
ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 6(13), 356-369.

Sorumlu Yazar: 
Mualla Yıldız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: