Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirel, N. ve Ünişen, A. (2018). Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 997-1013. doi: 10.17755/esosder.336954

Sorumlu Yazar: 
Nevruz Demirel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: