Sportif Faaliyetlerde İslam Dini Etki Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taş, Z., Hergüner, Gülten., İmamoğlu, A., Yaman, Ç., Zengin, M. Üzüm, H., & Karlı, Ü. (2020). Sportif Faaliyetlerde İslam
Dini Etki Ölçeği geliştirme çalışması, Journal of Human Sciences, 17(2), 730-745. https://doi.org/10.14687/jhs.v17i2.5997

Sorumlu Yazar: 
Zeki Taş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1- Sportif faaliyetler esnasında dini görevlerimi yerine getirdiğimde, başarılı olacağıma olan inancım artar.
16- İnancım gereği sportif faaliyetlerde seyircileri taşkınlığa itecek davranışlardan kaçınırım.
21- . İnancım gereği, her türlü sportif faaliyette dürüst davranırım.

Toplam 38 madde

Derecelendirme: 
“Kesinlikle Katılmıyorum=1, Katılmıyorum=2 Kararsızım=3, Katılıyorum=4, Kesinlikle Katılıyorum=5
İletişim: