Ok-Dini Tutum Ölçeği (İslam)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ok, Ü. (2016). The Ok-Religious Attitude Scale (Islam): introducing an instrument originated in Turkish for international use. Journal of Beliefs & Values, 37(1), 55-67.

Sorumlu Yazar: 
Üzeyir OK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: