Kendini Susturma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Birtane-Doyum, B. (2017). Kendini Susturma Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Okan Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Büşra Birtane Doyum
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: