Hız Mesafe Tahmin ve Periferal Algılama Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaça, G. (2012). Hız Mesafe Tahmin ve Periferal Algılama Testlerinin Türk örneklemi üzerinde geçerlik, güvenirlik ve norm Çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Gülin Kaça
Geçerlik: 

VTS-PA testi görüş alanı parametresi, ART-PA testinin tüm görüş açısı parametreleri ile (r=-.22 / -.35) ters yönde ve düşük düzeyde anlamlı korelasyonlara sahiptir. VTS-PA‟nın sol görüş açısı parametresi ise, ART-PA‟nın OTZ (r=-.24), OTZL (r=-.30) ve OTML (r=-.31) parametreleriyle ters yönde ve düşük düzeyde anlamlı ilişkiler göstermektedir. Bununla birlikte VTS-PA‟nın sağ görüş açısı parametresinin, ART-PA‟nın sağdan gelen uyaranlar için ortalama tepki zamanı (OTZR) ve mesafesi (OTMR) parametreleriyle ilişkili olması beklenirken yalnızca OTZ (r=-.21) ve TSO ile (r=-.36) negatif ve düşük düzeyde ilişkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca VTS-PA‟nın hedeften sapma parametresinin, ART-PA‟nın TSO (r=.37), OTZL (r=.31) ve OTML (r=.28) parametreleri ile pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamlı ilişkiler gösterdiği saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Görüş açısı değişkeninin iç tutarlık katsayısı 0.97 olarak bulunmuştur. Sol görüş açısı için iç tutarlık katsayısı 0.96 sağ görüş açısı için ise 0.95 olarak bulunmuştur. Takip görevinde hedeften sapma parametresi için ise iç tutarlık güvenirlik katsayısı 0.91 olarak bulunmuştur. Bu değerler testin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir.

Örnek Maddeler:
Buz gibi dondurucu suya girmekten /atlamaktan hoşlanırım.
Kuralları çiğnemekten keyif alırım.
Ara sıra içip dağıtmaktan hoşlanırım
Hayatımı değiştirebilecek ani kararlar alırım.

Derecelendirme: 
1= Hiç bir zaman 2= Nadiren 3= Bazen 4= Oldukça sık 5= Sık sık 6= Neredeyse her zaman—1= Kesinlikle zayıf 2 = Zayıf 3= Ne zayıf ne de güçlü 4= Güçlü 5= Kesinlikle güçlü—Hiç tarif etmiyor Tarif etmiyor Pek tarif etmiyor Biraz tarif ediyor Tarif ediyor Çok tarif ediyor
İletişim: