Kendinle Konuşma Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Engür, M. (2011). Performans Başarısızlığı Değerlendirme Envanteri ve Kendinle Konuşma Anketi’nin Türk sporcu popülasyonu’na uyarlanması ve uygulanması (Doktora tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Engür
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: