Kendini Saklama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Terzi, Ş., Güngör, H. C. ve Erdayı, G. S. (2010). Kendini Saklama Ölçeği’nin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(3), 645-660.

Sorumlu Yazar: 
Şerife Terzi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: