İş Tanımlama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tütüncü, Ö. (2002). Seyahat Acentelerinde İş Tanımlama Ölçeği kapsamında iş doyumunun ölçülmesi: İzmir ili uygulaması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 13(2), 129-139.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: