Kanser Davranış Envanteri-Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Iyigun, E., Tastan, S., Gezginci, E., Korkmaz, S., Demiral, S., & Beyzadeoglu, M. (2017). Cross-Cultural Adaptation and Psychometric Evaluation of the Turkish Version of the Cancer Behavior Inventory-Brief Version. Journal of pain and symptom management, 54(6), 929-935.

Sorumlu Yazar: 
Elif Gezginci
Geçerlik: 

Faktör analizine göre ölçek maddeleri 4 faktör altında toplanmış ve bu faktörler varynasın %74.7’sini açıklamaktadır. 1. faktör varyansın %50.2’sini açıklamaktadır ve faktör yükleri 0.62 ile 0.86 arasındadır. 2. faktörün faktör yükleri 0.51 ile 0.88, 3. faktörün faktör yükleri 0.59 ile 0.84 arasındadır ve son faktör, faktör yükü .97 olan tek maddeden oluşmaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı 0.87 bulunmuştur. Test-tekrar test güvenilirliğine göre iki uygulama arasındaki korelasyon 0.961’dir. Düzeltilmiş Madde Toplam Korelasyon Analizine göre tüm maddelerin korelasyon katsayıları 0.475 ile 0.752 arasındadır (9. madde hariç).

Bağımsızlığı ve Pozitif Tutumu Korumak (5 m)

Tıbbi Bakıma Katılmak (3 m)

Başa Çıkma ve Stres Yönetimi (3 m)

Etkileri Yönetmek (1 m)

Derecelendirme: 
İletişim: