Çocuklar için Kendini Tanımlama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, E., Yılmaz, N. Y., & Tabaru Örnek, G., (2021). Çocuklar için Kendini Tanımlama Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve geçerlik-güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi,50(229), 73-92.

Sorumlu Yazar: 
Elif YILMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: