Kendini Denetleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Siva, N, A. (1991). İnfertilite’de stresle başetme, öğrenilmiş güçlülük ve depresyonun incelenmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: