Kendini Değerlendirme Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kuzgun, Y. (1988). Kendini Değerlendirme Envanteri El Kitabı. Ankara: ÖSYM
Yayınları.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: